Fem små aber sad på en gren (5 pequenos macacos sentados no galho)
Fem små aber sad på en gren (5 pequenos macacos sentados no galho)

Og drillede den store krokodille (E provocaram o grande crocodilo)
Og drillede den store krokodille (E provocaram o grande crocodilo)
De sagde: æh bæh, du ka’ ikke fange os, (Eles disseram: Ah, você não nos pode pegar)
du ka’ ikke fange os! (Você não nos pode pegar)
Men den store krokodille svømmede (Mas o grande crocodilo nadou)
Nærmere og nærmere (mais perto e mais perto)
Og…..haps! (e… haps!)

Fire
små aber sad på en gren… (4 pequenos macacos sentados no galho…)
Tre små aber sad på en gren… (3 pequenos macacos sentados no galho…)
To små aber sad på en gren… (2 pequenos macacos sentados no galho…)
En lille abe sad på en gren… (1 pequeno macaco sentado no galho…)
Nul små aber sad på en gren… (nenhum pequeno macaco sentado no galho…)

English

5 small monkeys sat on a branch
5 small monkeys sat on a branch

And teased the big crocodile
And teased the big crocodile
They said, Ahh, you can not catch us, you
Do not catch us!
But the big crocodile swam
Closer and closer
And… haps!

4 small monkeys was sitting on a branch…
3 small monkeys was sitting on a branch…
2 small monkeys was sitting on a branch…
1 small monkey was sitting on a branch…
0 small monkeys was sitting on a branch…

Sang: https://youtu.be/55DYUHmifjU

Tips:

Don’t mistake:
ÅBEN (to open) and ABEN (monkey)
GRØN (green) and GREN (branch)
SAD” (verb SIDDE) does not mean “TRIST”. SAD meaningto seat“.
DRILLEDE (verb DRILLE) meaning “to teaser”.
You can replace NUL per INGEN (no one)
ÆV BÆV or ÆH BÆH (also HAPS) it’s an interjection.

GRAMMATIK – VERBER
Præteritum DATID – You add +EDE or +TE to conjugate words in a Simple Past.

1) DRILLE (the song mention DRILLEDE) – meaning TO TEASER (pt: “provocar”, “irritar”)
2) SVØMME (the song mention SVØMMEDE) – meaning TO SWIN (pt: “nadar”)
3) SIGE (the song mention SAGDE – irregular form) – meaning TO SAY (pt. “falar”)

GRAMMATIK – ADJETIVER
1) NÆR meaning “near” (the song mention NÆRMERE)
The word NÆRMERE (or MERE NÆR) it’s a Adjetiver* with KOMPARATIV form.
NÆRMERE qualifies the SUBSTANTIVER “krokodille” (listen the song!).

2) LILLE or SMÅ? What the difference?
For GRUNDFORM and T-FORM you use Lille. For E-FORM you use SMÅ.
“to små aber sad på en gren…” (E-FORM)
“en lille abe sad på en gren…” (GRUNDFORM)

*Adjetivo – serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade.

References: http://ordnet.dk/ddo_en og http://sproget.dk/ Den Lille Bog (Alfabeta)

KEYWORDS: verber, datid, uregelmaæssig, interjection, adjetiver, komparativ