Blog Image

Learning Danish

KEEP CALM AND LÆR DANSK

Danmark: Der er et yndigt land.

Fem små aber

Sang Posted on Wed, July 26, 2017 00:59:53

Fem små aber sad på en gren (5 pequenos macacos sentados no galho)
Fem små aber sad på en gren (5 pequenos macacos sentados no galho)

Og drillede den store krokodille (E provocaram o grande crocodilo)
Og drillede den store krokodille (E provocaram o grande crocodilo)
De sagde: æh bæh, du ka’ ikke fange os, (Eles disseram: Ah, você não nos pode pegar)
du ka’ ikke fange os! (Você não nos pode pegar)
Men den store krokodille svømmede (Mas o grande crocodilo nadou)
Nærmere og nærmere (mais perto e mais perto)
Og…..haps! (e… haps!)

Fire
små aber sad på en gren… (4 pequenos macacos sentados no galho…)
Tre små aber sad på en gren… (3 pequenos macacos sentados no galho…)
To små aber sad på en gren… (2 pequenos macacos sentados no galho…)
En lille abe sad på en gren… (1 pequeno macaco sentado no galho…)
Nul små aber sad på en gren… (nenhum pequeno macaco sentado no galho…)

English

5 small monkeys sat on a branch
5 small monkeys sat on a branch

And teased the big crocodile
And teased the big crocodile
They said, Ahh, you can not catch us, you
Do not catch us!
But the big crocodile swam
Closer and closer
And… haps!

4 small monkeys was sitting on a branch…
3 small monkeys was sitting on a branch…
2 small monkeys was sitting on a branch…
1 small monkey was sitting on a branch…
0 small monkeys was sitting on a branch…

Sang: https://youtu.be/55DYUHmifjU

Tips:

Don’t mistake:
ÅBEN (to open) and ABEN (monkey)
GRØN (green) and GREN (branch)
SAD” (verb SIDDE) does not mean “TRIST”. SAD meaningto seat“.
DRILLEDE (verb DRILLE) meaning “to teaser”.
You can replace NUL per INGEN (no one)
ÆV BÆV or ÆH BÆH (also HAPS) it’s an interjection.

GRAMMATIK – VERBER
Præteritum DATID – You add +EDE or +TE to conjugate words in a Simple Past.

1) DRILLE (the song mention DRILLEDE) – meaning TO TEASER (pt: “provocar”, “irritar”)
2) SVØMME (the song mention SVØMMEDE) – meaning TO SWIN (pt: “nadar”)
3) SIGE (the song mention SAGDE – irregular form) – meaning TO SAY (pt. “falar”)

GRAMMATIK – ADJETIVER
1) NÆR meaning “near” (the song mention NÆRMERE)
The word NÆRMERE (or MERE NÆR) it’s a Adjetiver* with KOMPARATIV form.
NÆRMERE qualifies the SUBSTANTIVER “krokodille” (listen the song!).

2) LILLE or SMÅ? What the difference?
For GRUNDFORM and T-FORM you use Lille. For E-FORM you use SMÅ.
“to små aber sad på en gren…” (E-FORM)
“en lille abe sad på en gren…” (GRUNDFORM)

*Adjetivo – serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade.

References: http://ordnet.dk/ddo_en og http://sproget.dk/ Den Lille Bog (Alfabeta)

KEYWORDS: verber, datid, uregelmaæssig, interjection, adjetiver, komparativ10 små Cyklister – Freddy Fræk

Sang Posted on Wed, July 26, 2017 00:58:31

Ti små
cyklister kom til en cykelsti, (Dez pequenos ciclistas chegaram uma ciclovia,)
en kørte udenfor, og så var der ni. (um dirigiu para fora, e, em seguida, foram nove.)

Der var en, der var to, (tinha um, tinha dois)
der var tre, der var fire, (tinha três, tinha quatro)
der var fem på cykeltur. (tinham cinco bicicletas no passeio).
der var seks, der var syv (tinha seis, tinha sete)
der var otte, der var ni (tinha oito, tinha nove)
der var ti på cykeltur. (tinham dez bike no passeio de bicicleta).

Ni små
cyklister flot hen ad gaden trådte, (Nove pequenos ciclistas alegremente pedalaram ao longo da rua)
ens bremse virked’ ej, og så var der otte. (Um nao freou – e então ficaram oito)
Der var en, der var to… (tinha um, tinham dois…)

Otte små
cyklisters skræk var en cykeltyv, (oito pequenos ciclistas assustaram um ladrão de bicicleta)
en havde ikke lås, og så var der syv. (um não tinha nenhum cadeado e, em seguida, foram sete)
Der var en, der var to… (tinha um, tinham dois…)

Syv små
cyklister gør en chauffør perpleks, (sete pequenos ciclistas fizeram um motorista perplexo)
en viste ikke af, og så var der seks. (um não mostrou e depois houve seis)
Der var en, der var to… (tinha um, tinham dois…)

Seks små
cyklister kom til en lyskurv frem, (seis pequenos ciclistas chegam a uma cruzamento)
en kørte frem for gult, og så var der fem. (Um passou no sinal amarelo, então havia cinco)

Der var en, der var to…
(tinha um, tinham dois…)

Fem små
cyklister var ude for at svir’, (cinco pequenos ciclistas estavam cruzando)
en leged’ akrobat, og så var der fir’. (Um viu o acrobata e depois havia quatro)

Der var en, der var to…
(tinha um, tinham dois…)

Fire små
cyklister skal færdselsskiltet se, (quatro pequenos ciclista deveriam olhar para os sinais de trânsito)
en tænkte: Pyt med det, og så var der tre. (um pensamento: Não importa, e, em seguida, havia três.)

Der var en, der var to…
(tinha um, tinham dois…)

Tre små
cyklister kør’ på så mørk en bro, (três pequenos ciclistas pedalaram em uma ponte escura)
en uden lygte på, og så var der to. (um estava sem luz, e em seguida, ficaram dois)
Der var en, der var to… (tinha um, tinham dois…)

To små
cyklister bør bruge deres ben, (dois pequenos ciclistas deveriam usar as pernas
en hængte i en bil, og så var der en. (houve uma batida de carro, e em seguida, ficou um)
Der var en, der var to… (tinha um, tinham dois…)

En lille
kæk cyklist, “borte” tog de ni. (Um pequeno ciclista alegre, nove sumiram)
Han kørte helt korrekt, så ham kan vi li’! (ele pedalou correto, então nós gostamos dele)

Der var en , der var to, (tinha um, tinha dois)
der var tre, der var fir’, (tinha três, tinha quatro)
der var fem, der blev til grin. (tinha cinco e isso foi ridiculo)
Der var seks, der var syv, (tinha seis, tinha sete)
der var otte, der var ni, (tinha oito, tinha nove)
men den tiende var fin. (mas o decimo estava bem)

Sang: https://youtu.be/cJbA0M24BN8

På Engelsk
Ten small cyclists came to a path
one drove outside, then there was nine

There was one, there was two, there was tree
there was for, there was five, on biketrip
there was six, there was seven, there was eight
there was nine, there was ten on biketrip

Nine small cyclists rode well along the street
one had no brakes – and then there was eight

there was…

Eight small cyclists fear were a bikethief
one had no lock- and then there were seven

there was…

Seven small cyclists confuses a driver
one didn’t signal – and then there was six

Six small cyclists comes to a crossing
one jumps yellow light – an then there were five

Five small cyclists were cruising
one played acrobat and then there were four

Four small cyclist must look at roadsigns
one thought ; never mind and then there were tree

Tree cyclists rode on a dark bridge
one without lights and then there were two

Two cyclists should use their legs
one drafted on a car and then there were one

One small cheerful cyclist, nine are gone
he rode correct so we like him
there were 1 there were two there were tree
there were four there were five all fools
there were six, seven and eight
there were nine but the 10th was fine

GRAMMATIK – VERBS
1) KOM – Verb KOMME – Meaning TO COME (pt. VIR)
2) KØRTE – Verb KØRE – Meaning TO DRIVE (pt. DIRIGIR)
3) BREMSE – Verb BREMSE – Meaning TO STOP, TO BREAK (pt. FREAR)
4) SKRÆK – Verb SKÆKKE – Meaning TO FEAR (pt. ASSUSTAR)Next »